[:pl]Mój czas przyszły niedokonany - ABS_2067 Marcin Góralski[:]
[:pl]Mój czas przyszły niedokonany - ABS_2067 Marcin Góralski[:]
[:pl]Mój czas przyszły niedokonany - ABS_2067 Marcin Góralski[:]

Mój Czas Przyszły Niedokonany (2017)

Projekt Mój Czas Przyszły Niedokonany jest wielowymiarową próbą naszkicowania własnego portretu za 50 lat. Ze względu na zaawansowany wiek, jaki osiągnąłbym w 2067 roku, zacząłem analizować aspekty materialne i niematerialne swojego bytu. Idea projektu skłoniła mnie do głębszych rozważań na temat własnej ewolucji zarówno cielesnej, jak i duchowej. Powstała praca łączy w sobie aspekt materialny – cielesność oraz niematerialny – energię. Inspiracją w trakcie tworzenia stał się dla mnie manifest futurystów a zwłaszcza jedno jego zdanie: „Dlaczego mielibyśmy spoglądać za siebie, skoro chcemy wyważyć tajemnicze drzwi Niemożliwości?”. Tą Niemożliwością jestem dla siebie ja sam za 50 lat.

Projekt Mój Czas Przyszły Niedokonany to zapis filmowy zmagań artysty który za pomocą różnych technik takich jak rysunek, fotografia, animacja, stara się nakreślić swój autoportret za 50 lat. Na krótki film składają się moje rozważania na temat przyszłości, oraz zapis mojego ciała oraz jego energii za pomocą luminacji. Stosując znane i bliskie mi dziś media, nakreśliłem obraz człowieka, który dzięki swojej sztuce jest w stanie dotknąć Niemożliwości.


Punktem wyjścia było pytanie w jaki sposób absolwenci widzą świat i samych siebie za 50 lat, a także to w jaki sposób proces kształcenia wpłynął na nich i przygotował do funkcjonowania w świecie artystycznym. Wystawa ABS_2067 to projekt wskazujący, że zajmowanie się sztuką to wybór determinujący praktycznie całe życie. Wystawa ABS_2067 jest wynikiem konkursu, który został zorganizowany przez Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie. Jury konkursowe w składzie: Joanna Mytkowska –  dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; Hanna Wróblewska – dyrektor Galerii Narodowej Zachęta; Jakub Banasiak – redaktor naczelny magazynu „Szum” oraz organizatorzy wystawy – Mirosław Bałka i Prot Jarnuszkiewicz – wybrali uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń w ramach konkursu, którzy w ich ocenie w sposób najciekawszy i nowatorski podjęli się zadania.

W wystawie udział wzięli: Justyna Łoś, Marcin Góralski, Laura Grudniewska, Karolina Hałatek, Magdalena Lara, Jakub Laskowski, Iwo Rachwał, Phillippe Rebosz, Maciej Szczęśniak, Agnieszka Zalotyńska.

Koordynatorzy: Mirosław Bałka, Piotr Jarnuszkiewicz


Autor: Marcin Góralski

Kurator : Mirosław Bałka, Piotr Jarnuszkiewicz

Współpraca :

Technika: Film

Wystawa: Zbiorowa, ABS_2067

Miejsce: Warszawa, Galeria Salon Akademii

Rok: 2017

ABS_2067, Marcin-Goralski