[:pl]Utwór na 7 głosów, Matki w Wiezieniu[:]

Utwór na 7 głosów (2015)

Projekt Matki w więzieniu. Utwór na siedem głosów jest instalacją audiowizualną, będącą wynikiem warsztatów przeprowadzonych z osadzonymi matkami na terenie Zakładu Karnego Warszawa Grochów. Przeprowadzone warsztaty stały się drogą do zrozumienia pewnych mechanizmów i zachowań. Zaciekawiło mnie działanie i myślenie matek odizolowanych od swoich dzieci. Jakie są ich odczucia w odniesieniu do trudnej sytuacji w jakiej się znajdują? Jak radzą sobie z izolacją i jak wpływa to na ich relacje z dziećmi? Kobiety otrzymały ode mnie spisane w formie haseł zdania do uzupełnienia, które na kolejnym etapie miały za zadanie odczytać przed kamerą między innymi:
Dobrze jest…
Nie lubię gdy…

Czuję się kobietą…
Sztuka jest dla mnie …

Aby zachować indywidualność głosów, a jednocześnie scalić je w całość osadziłem głosy przestrzennie w technice surround ( ang.). Odbiorca odnosi więc wrażenie, otoczenia a wręcz osaczenia przez głosy są jednocześnie silne i wymowne. Dzięki projektowi kobiety mimo wykluczenia odzyskały prawo mówienia o sobie. Matki w więzieniu to utwór mający swoją melodyjność i rytm. Żeby całość stała się bardziej czytelna został on uzupełniony o film dokumentujący bohaterki oraz miejsce gdzie odbywały się warsztaty. Ta wprowadzająca projekcja sprawia, że dzięki niej pamiętamy twarze kobiet i ich charakterystyczne cechy. Utwór na siedem głosów pozwala nam zbliżyć się do bohaterek.Ukazuje nam detal, fragmenty twarzy. Widoczne są łzy, konsternacja, często niepewność. Mamy szansę przyjrzeć się z bliska twarzom więźniarek. Przez chwilę razem z nimi odczuwać radość i smutek. Zestawienie głosów ze zbliżeniami twarzy powoduje poczucie swoistej intymności i nawiązania relacji z bohaterkami projektu.


Autor: Marcin Góralski

Współpraca :

Technika: instalacja wideo.

Wystawa: dyplom magisterski,

Miejsce: Warszawa, ASP Kowalnia

Rok: 2015


#Utwór na 7 głosów (2015), #goralski.art

#Utwór na 7 głosów (2015), #goralski.art