klient : Najmniejszy Koncert Świata – Tilt , Agora S.A. , Studio Alwernia

realizacja : Marcin Góralski

zlecenie : Opracowanie Wizualizacji koncertu  Najmniejszy Koncert Świata-Tilt / Vj live

rok : 2010