Projekt „Y” (2018)

Co oznaczają uniesione ręce? Strach, podporządkowanie a może wręcz przeciwnie są oznaką radości, pewności siebie oraz komfortu? Spoglądając na sportowców stojących na podium, publiczność na fantastycznym koncercie widzimy charakterystyczny pełen radości i uwielbienia gest wzniesionych rąk. Jednakże ten sam gest w sytuacji zagrożenia stanowi wyraz poddania i zniewolenia.
W kontekście biblijnej opowieści o walce Izraelitów z Amalekitami, wzniesione ręce Mojżesza zapewniły przewagę i ostatecznie zwycięstwo Izraelitom. Oznaczały gest błagalnej modlitwy do Boga, który mógł dać wygraną osobom niemającym żadnego doświadczenia wojennego.
ENG.

About project.

What do the raised hands mean? Fear, subordination or maybe – on the contrary – they are a sign of joy, self- confidence and comfort? If we look at athletes standing on the podium or the audience at a fantastic concert we can see the characteristic gesture of raised hands, full of joy and adoration. However, the same gesture in the event of a threat is an expression of submission and enslavement.

In the context of the biblical story of the war between the Israelites and the Amalekites, Moses’ raised hands gave the advantage and ultimate victory to the

Israelites. The gesture of raised hands there meant a begging prayer to the God who was in power to give victory even to those who did not have any warfare experience.


Autor: Marcin Góralski

Współpraca : Paulina Tumiel

Technika: Fotografia, Wideo

Wystawa: Forum Przestrzenie

Miejsce: Kraków

Rok: 2019

Partnerzy: Studio druku foto/fine art : www.d-p.ink , Centrum Papieru: www.centrumpapieru.pl


Demo wideo or Full Vers.

project-Y, goralski.art, wideo-art, marcin-goralski