[:pl]02-ABS_2067-web-kogiel-mogiel-1024[:]

Marcin Góralski

Marcin Góralski – Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Swoją twórczość prezentował na wielu wystawach zbiorowych, m.in.:  8.Leica Street Photo (Leica 6X7 Gallery, Warszawa 2018), ABS_2067 (Galeria Salon Akademii, Warszawa 2017), „Modlitwa. Teatr Powszechny” (Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku 2016), Parol! (Widzenia, Stacja Muranów, Warszawa 2014 ,Parole! X European Exhibition, Munpunt Bruksela 2015 ), Światoobraz (Pałac Branickich w Warszawie, 2014), Duenda at Walltheater Berlin (Fylkingen, Sztokholm, 2011). Wyróżniony w konkursach, m.in.: IV WFFA (2008, Warszawa) III WFFA (Warszawa, 2007), For Diversity. Against Discrimination (Bruksela, 2007).  W latach 1998-2007 aktywny jako dj Martinez w licznych projektach muzycznych m.in.: Aua Sound System, Bałagan Galeria OFF, Fusion Jazz Radio. Zajmuje się fotografią, grafiką, wideo, wydrukami 3D. W swoich pracach głównie oscyluje wokół kwestii człowieka, czasu i przestrzeni.

[ENG]

Marcin Goralski 

A graduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw. Honored in the following competitions: 8.Leica Street Photo (Leica 6X7 Gallery, Warszawa 2018), IV WFFA (2008, Warsaw) III WFFA (Warsaw, 2007), For Diversity. Against Discrimination (Brussels, 2007). He deals with photography, graphics, video, 3D printouts. While preparing his works he draws Inspiration from futurism, uses new technologies and focuses on the human, time and space. He has taken part in exhibitions in the 8.Leica Street Photo (Leica 6X7 Gallery, Warszawa 2018), ABS_2067 (Galeria Salon Akademii, Warszawa 2017) Center of Ludwik Zamenhof in Bialystok (2016) ,Parole! X European Exhibition, Munpunt Bruksela 2015 ),  in Stacja Muranow Widzenia, Stacja Muranów, Warszawa 2014 and the Branicki Palace in Warsaw (2014) Światoobraz as well as in Stockholm (2011).